הוצאות מוכרות


סעיף 17 לפקודת מס הכנסה קובע כי מכירים בהוצאה כהוצאה עסקית רק אם ההוצאה הכרחית בייצור ההכנסה בסוג העסק הנדון. הוצאה שכזו נובעת או מהוצאה שוטפת או מפחת בגין רכוש קבוע.

ישנן הוצאות נוספות המקטינות את ההכנסה החייבת כגון תשלומים לביטוח לומי, הפקדות בקרן פנסיה וקרן השתלמות וביטוח אובדן כושר עבודה.

הגישה הבסיסית והנכונה היא לגביי הוצאה שכל מטרתה הייתה יצירת הכנסה, לדוגמה במפעל תעשייתי רכישה של חומרי גלם היא הוצאה מוכרת, ואילו הוצאה שמטרתה הנאה פרטית של הנישום אינה מוכרת.

ההחלטה מורכבת יותר כאשר מדובר בהוצאה מעורבת - כזו שמשמשת ליצירת הכנסה וגם להנאה פרטית, כגון נסיעת עסקים לחו"ל המשולבת בנופש, או טלפון סלולרי המשמש עובד לשיחות עסקיות ולשיחות פרטיות, או הוצאות שהוצאו בגין דלק, חלפים לרכב או הוצאות מוסך. הכרה בהוצאה משמשת לעתים כתמריץ מס.

מע"מ בגין הוצאה מוכרת

הבחנה נוספת קיימת גם בין ההכרה בהוצאות לצרכי מס לבין קיזוז מס התשומות הגלום בהוצאות אלו.

לצורך קיזוז מע"מ תשומות נקבעו מספר תנאים אותם נמנה כעת.

א. חשבונית המס הינה מקור בלבד והינה על שם העסק.

ב. טרם עברו 6 חודשים מתאריך הוצאת חשבונית המס. ניתן להגיש בקשה מיוחדת לשלטונות המע"מ לאישור מיוחד לקיזוז מע"מ התשומות במקרה וקיימת חריגה מפרק זמן זה.

ג. הוצאות מעורבות כגון הוצאות רכב, הוצאות אינטרנט וטלפון סלולרי וכו, קובע חוק מס ערך מוסף כי הבחינה נעשית לפי עיקר השימוש -

במידה ועיקר השימוש הוא לצרכי העסק ניתן יהיה לקזז 2/3 (66%%) ממע"מ התשומות ובמידה ועיקר השימוש הוא לצורך פרטי ניתן יהיה לקזז רק ¼ (25%) ממע"מ התשומות בחשבונית.

חלק המע"מ שאינו ניתן לקיזוז יתווסף לסכום ההוצאה.

חוק מס ערך מוסף מפרט ההוצאות אשר חל איסור מפורש לקזז בגינם את ממע"מ התשומות כדוגמת: ארוחות עסקיות במסעדות, מתנות שניתנו לעובדים ועוד.

קיימות גם הוצאות עסקיות הפטורות ממע"מ או שהמע"מ בגינן אפס הוצאות כביטוח העסק, הלוואות בנק ועמלות, הוצאות ארנונה ומסי עירייה, משכורות לעובדים, קניית פרות וירקות טריים ועוד.

מאחר ולכל עסק קיימות הוצאות ייחודיות שלו, אין אפשרות להכין רשימה סגורה של "הוצאות מוכרות", ולשם נוחות לפניכם רשימה חלקית של הוצאות עסקיות שכיחות המוכרות לצרכי מס ומע"מ.


מאמרים נבחרים
 מאמרים אחרונים
ארכיון
חיפוש לפי תגיות
No tags yet.
עקבו אחרנו
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square