עוסק פטור

בישראל, נקבע כי עוסק פטור הוא עוסק הפטור מגביית מס ערך מוסף (מע"מ) בגין עסקאותיו ואינו רשאי לקזז מע"מ בגין תשומותיו. 

רשות המסים הינה האוטוריטה לעניין עוסקים פטורים וקובעת את מדרגת ההכנסה בה יוכר עוסק כפטור, בהתאם לקריטריונים הקבועים בחוק.

עוסק פטור הוגדר בחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 כעוסק שמחזור עסקאותיו בשנה אינו עולה על סכום הקבוע בחוק (נכון לשנת 2014 הסכום עומד על 100,000 ש״ח), הסכום הנ״ל מתעדכן מדי שנה על פי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן.

למרות האמור לעיל ישנה רשימה של עסקים שאינם יכולים להירשם במע"מ כעוסק פטור אלא חייבים להירשם כעוסק מורשה.

הרשימה מונה בין היתר את בעלי המקצועות הבאים: 

  • מקצועות חופשיים כגון: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רואה חשבון, שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית, רופא, פסיכולוג, פיזיותרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים, או מרפא שיניים.

  • נותני שירותים לגבי מופע אומנותי, לרבות הנחייה, בניית תפאורה, הכנה בדיקה ופקוח על מבחנים, הרצאה, הוראה, כתבנות, קצרנות, תרגום, כתיבה, עריכה, פישור.

  • בעל בית ספר לנהיגה, מתווך מקרקעין, בעל בית ספר לרבות גן ילדים, סוחר ומתווך רכב, וחברה.

 

במידה ונמצאת ברשימה זו עליך להיות מסווג כעוסק מורשה.

גבריאל לוי רואי חשבון