עשרות שנים של עבודה, חסכון וציפיות מתנקזות למאורע אחד מרכזי, הכולל צורך בקבלת החלטות רבות, כולן משמעותיות ורובן בלתי הפיכות. הפרישה היא לא מאורע חד פעמי – היא תהליך שתחילתו עמוק בשנות העבודה ובתקופה בה הפרישה נראית כמאורע רחוק, ונמשך לכל אורך החיים. כדי להגיע לתנאי הפרישה האופטימאליים צריך להתייחס לשיקולים רבים המשפיעים, כל אחד בתורו, על משך תקופת קבלת תזרים ההכנסות, גובה התזרים ומידת התאמתו להוצאות, נכסים נוספים הוניים או גשמיים לתמיכה ברמת החיים והרצון של היוצאים לפרישה להשאיר אחריהם הון לדורות הבאים.

תכנון פניסיוני לליווי ומיסוי הפרישה קריטי למיצוי הזכויות.

תכנון פיננסי "הוליסטי" (Holistic Financial Planning) הינו תהליך רחב ומתמשך בו מתקבלות החלטות משמעותיות שמטרתן להבטיח את עתידו הכלכלי של משק הבית. תכנון פיננסי מקצועי נוגע בכל הצרכים הכלכליים של המשפחה ותוצאתו היא השגת היעדים שהוצבו מבעוד מועד. תכנון פיננסי נכון הופך אירועים בלתי מתוכננים בחיי המשפחה לכאלה הניתנים לגידור מראש ומאפשר התמודדות עם סיטואציות מורכבות וקטסטרופות באמצעות ההגנות המתאימות.