חברה בע"מ

מדובר על ישות משפטית העומדת בפני עצמה ונפרדת מבחינה משפטית מבעליה. היזם משקיע בחברה מזרים נכסים/כסף ובתמורה, מקבל הון מניות אשר בהמשך, ניתן למכור ו/או להעביר בתמורה או שלא בתמורה לאחרים. כל מי שמחזיק במניות החברה נחשב כ-"בעל מניות בחברה".

ההחלטה להקמת חברה בע"מ אינה נובעת מסיבה אחת, והסיבות העיקריות כוללות בין היתר:

  • לחברה תדמית טובה יותר בציבור ובעיקר בקרב בעלי עסקים אחרים.

  • הגנה משפטית בהתאם לעקרון שחברה בע"מ הינה ישות משפטית נפרדת מבעלי מניותיה מבחינה כלכלית ומשפטית ובמידה והחברה מגיעה לחדלות פירעון ו/או פשיטת רגל, בעלי מניותיה אינם חשופים לתביעה ישירה של בעלי חוב שונים שבכללם רשויות המס בישראל.

  • רווחים לפני מס גבוהים.

  • נדרשות השקעות ברכישת נכסים (כגון:ציוד, מבנים, קווי יצור וכו') משמעותיות.

  • תחום הפעילות רווי ברגולציה, חוקים, הגבלות, הסכמים, אחריות לשירות ו/או מוצר.

משרדנו מלווה את הלקוח בכל תהליך הקמת החברה, החל מרישומה במשרד המשפטים ועד לרישום ברשויות המס.

שירותי הביקורת והכנת הדוחות מבוצעים ברמה הגבוהה ביותר, תוך הבנה מקצועית של המבנה העסקי, המצב הכספי בסביבה הפיננסית והמשפטית באופן המקנה ערך מוסף אמיתי ללקוח.